Γενικοί Όροι Συναλλαγής για Επιχειρήσεις

 1. Το myCityClub με έδρα στην Βουλγαρία λειτουργεί μια κοινότητα αγορών, η οποία παρέχει στα μέλη της τη δυνατότητα να κάνουν από κοινού αγορές από συμβεβλημένες επιχειρήσεις, με σκοπό να έχουν πλεονεκτήματα όρων αγοράς από αυτές. Δηλαδή να έχουν ποσοστό επιστροφής από τις αγορές τους ή άλλα προνόμια που εκ των προτέρων θα έχουν συμφωνηθεί με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Η  αγορά των υπηρεσιών και των εμπορευμάτων θα γίνεται απ’ ευθείας από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις μέσω της κάρτας μέλους που εκδίδει το myCityClub στα μέλη του. Η ενημέρωση για την κάθε αγορά των μελών από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις θα γίνεται μέσω διαδικτύου. Οι πληροφορίες για τις αγορές θα υποστηρίζονται με ασφάλεια μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας μεταξύ του πελάτη και των συμβεβλημένων με το myCityClub online έμπορων διαδικτύου, λιανοπωλητών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
 2. Η συμβεβλημένη επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να τοποθετεί σε ορατό σημείο της εισόδου της αλλά και στο ταμείο της, τα διαφημιστικά αυτοκόλλητα που θα της χορηγήσει το myCityClub και είναι υποχρεωμένη να τα διατηρεί όσο διάστημα θα ισχύει η σύμβαση. Επίσης, οποιαδήποτε χρήση του ονόματος και του λογότυπου του myCityClub δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση. Το myCityClub δικαιούται να διαφημίζει τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις και να χρησιμοποιεί όλα τα στοιχεία και τα λογότυπα τους, για την προώθηση των πωλήσεων. Η συμβεβλημένη επιχείρηση συμφωνεί ότι θα ενημερώνει εγγράφως για οποιανδήποτε μεταβολή.  
 3. Να δίνει στα μέλη του myCityClub τις αναγραφόμενες εκπτώσεις – παροχές για όσο διάστημα διαρκεί η συνεργασία μεταξύ της επιχείρησης και του myCityClub. Η διάρκεια της σύμβασης είναι αορίστου χρόνου.
 4. Να δίνει τις ίδιες τιμές όπως στους άλλους πελάτες του και επιπλέον τις παροχές που συμφωνήθηκαν.
 5. Σε περίπτωση εκπτώσεων ή ειδικών προσφορών οι αναγραφόμενες παροχές: ΙΣΧΥΟΥΝ    ή ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ
 6. Οι αναγραφόμενες παροχές ισχύουν για τους κατόχους τις κάρτας και τα μέλη των οικογενειών τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
 7. Συνεργασία επιχείρησης με το myCityClub γίνεται κατόπιν αιτήσεως της επιχείρησης. Η αποδοχή της αίτησης είναι αποκλειστικό δικαίωμα του myCityClub.  Μπορεί να την απορρίψει χωρίς αιτιολογία.
 8. Οι συμβαλλόμενες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν Internet για να ενημερώνουν στα συμφωνηθέντα χρονικά διαστήματα τις αγορές που έγιναν από τα μέλη του myCityClub.
 9. Οι επιστροφές των μελών γίνονται άμεσα από το ταμείο Cashback της επιχείρησης και πρέπει πάντα να έχουν θετικό υπόλοιπο, Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει η εξόφληση των επιστροφών και υπάρχει κίνδυνος να λύεται η σύμβαση μονομερώς.
 10. Η επιχείρηση κάνει κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας για το ταμείο Cashback και εκδίδει το τιμολόγιο το οποίο και εκτυπώνει μέσα από το γραφείο της..
 11. Σε περίπτωση επιθυμίας αλλαγής των αναγραφόμενων παροχών ή διακοπή της προβολής της επιχείρησης, πρέπει να ενημερωθεί το myCityClub άμεσα και εγγράφως.
 12. Το κόστος προβολής στο site του myCityClub θα ορίζεται από την εκάστοτε πολιτική της, που θα είναι γνωστή εκ των προτέρων στη συμβεβλημένη επιχείρηση.
 13. Το κόστος διαφημιστικής πινακίδας θα βαρύνει τη συμβεβλημένη επιχείρηση.
 14. Το myCityClub δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν οικονομική ή άλλη διαφορά μεταξύ της συμβεβλημένης επιχείρησης και των μελών του.  
 15. Οι κωδικοί πρόσβασης που θα δίδονται στη συμβεβλημένη επιχείρηση, απαγορεύεται να δίδονται σε τρίτους και πρέπει να φυλάσσονται με πολύ προσοχή.
 16. Οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων της συμβεβλημένης επιχείρησης, πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα.
 17. Το myCityClub έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος.
 18. Η συμβαλλόμενη επιχείρηση έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, ενημερώνοντας τουλάχιστον ένα μήνα πιο μπροστά το myCityClub.
 19. Τα μέλη του myCityClub έχουν το δικαίωμα για τα φυσικά καταστήματα να ρωτούν στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις γιατί δεν εμφανίζονται οι αγορές τους μετά το συμφωνηθέν διάστημα.
 20. Η αλλαγή κάποιου όρου δεν ακυρώνει όλη τη σύμβαση.
 21. Για οποιαδήποτε διένεξη, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Βουλγαρίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
επιστροφή